Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách

Studijní program rozvíjí u účastníka znalosti, dovednosti a postoje v oblasti BESCLO. BESCLO (Základní evropské vzdělávací cíle v sociálních službách) je soubor kompetencí, které byly pojmenovány jako společný vědomostní základ pro zajištění trvale vysoké kvality sociálních služeb v Evropě. Jejichž obsah zahrnuje témata měnícího se pojetí péče v sociálních službách z medicínského modelu k modelu podporujícího dodržování lidských práv. BESCLO je rozčleněno do 8 hlavních oblastí, které na sebe logicky navazují. Studijní program BESCLO - Základní evropské kompetence v sociálních službách systematicky seznamuje účastníka s těmito kompetencemi a učí jej použít je v praxi. Každý dílčí modul je akreditován jako samostatný vzdělávací program u MPSV.

Studijní program zahrnuje absolvování těchto dílčích modulů:

  • Úvod do BESCLO a ECC 
  • Hodnoty v sociálních službách - ECC
  • Podpora kvality života uživatelů sociálních služeb - ECC
  • Zhodnocení rizik v práci s uživatelem sociálních služeb - ECC
  • Porozumění roli pracovníka v sociálních službách - ECC
  • Rozvoj pracovníka v sociálních službách - ECC
  • Komunikace - ECC
  • Problematika týrání a zneužívání uživatelů sociálních služeb - ECC 
  • Bezpečnost na pracovišti - ECC
  • Vykonání zkoušky ECC
 
 
Celková hodinová dotace vzdělávacího programu: 72 hodin + 2 hodiny ECC zkouška.

Zaujaly Vás naše dlouhodobé programy? Stáhněte si naši brožuru a přečtěte si více o průběhu studia, jeho formách, smyslu a účelu. Nebo se podívejte na aktuální nabídku programů.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím