Specialista v sociální rehabilitaci zaměřené na člověka

Sociální rehabilitace je jedním z pilířů služeb sociální prevence. Ve světě patří k nejpoužívanějším přístupům v rámci sociální rehabilitace přístup zaměřený na člověka. Na člověka zaměřený přístup staví na hlubokém porozumění člověku, tomu co je pro něj důležité a jaké má možnosti. Cílem na člověka zaměřené sociální rehabilitace je umožnit člověku, aby mohl sám co nejvíce řídit svůj život, aby si uměl pojmenovat, jakým způsobem chce žít, umožnit mu získat k tomu schopnosti a zdroje, usnadnit mu dosažení požadované změny a zastávat pro něj důležité role v životě, a to společně s osobami, kterým na člověku záleží.
Účastníci se ve vzdělávacím programu seznámí s principy, teoriemi, postupy a aplikacemi na člověka zaměřené sociální rehabilitace. Seznámí se s principy myšlení zaměřeného na člověka. Seznámí se s principy a postupy doprovázení změny a zotavení. Seznámí se s možnostmi využití postupů a technik plánování zaměřeného na člověka ve službách sociální prevence. Metody zapojení a aktivizace sociální sítě člověka. Kurz je vhodný pro všechny osoby zapojené do procesu sociální rehabilitace.

Struktura vzdělávacího programu:

povinné kurzy

 • Úvod do na člověka zaměřené sociální rehabilitace
 • Na člověka zaměřená sociální rehabilitace
 • Na člověka zaměřené plánování 
 • Na člověka zaměřená komunikace
 • Práce v multidisciplinárním týmu

volitelné kurzy

 • Úvod do Preterapie 
 • Rozhodování s podporou
 • Zapojení rodinných příslušníků do PCC
 • Podpora adaptace při přechodu do instituce
 • PCSR kazuistický seminář
 • Techniky grafické facilitace 1
 • Techniky grafické facilitace 2
 • Zavádění PCSR do organizace
 • Kazuistický seminář PCSR
 • Mapa - tvoříme akční plány
 • Cesta – plánujeme alternativní zítřky s nadějí
 • Individuální plánování podle životních rolí
 • Fokusing 

 

Celková hodinová dotace vzdělávacího programu: 80 hodin.

Zaujaly Vás naše dlouhodobé programy? Stáhněte si naši brožuru a přečtěte si více o průběhu studia, jeho formách, smyslu a účelu. Nebo se podívejte na aktuální nabídku programů.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím