Specialista v péči zaměřené na člověka

Péče zaměřená na člověka (Person centered care) je v zahraničí jedním z nejvíce se rozvíjejících přístupů v oblasti péče o osoby vyžadující dlouhodobou péči jako jsou senioři a osoby se zdravotním postižením. Staví na základních hodnotách, kterými jsou empatie, úcta k osobnosti, opravdovost v prožívání a zapojení člověka do společnosti. U její podstaty stojí, slovy Marlis Pötner „nevycházet z představ o tom, jací by lidé měli být, nýbrž z toho, jací jsou, a z toho, jaké mají možnosti.“
Péče zaměřená na člověka je holistická tj. zaměřená na potřeby člověka jako celek a individualizovaná staví na porozumění konkrétnímu člověku v jeho jedinečnosti.
Specializační kurz Specialista v péči zaměřené na člověka vybaví absolventa potřebnými znalostmi, dovednostmi a postoji, aby mohl uplatňovat koncept péče zaměřené na člověka ve své praxi.

Struktura vzdělávacího programu:

povinné kurzy

 • Úvod do péče zaměřené na člověka  
 • Na člověka zaměřená péče 
 • Na člověka zaměřené plánování 
 • Na člověka zaměřená komunikace 
 • Práce v multidisciplinárním týmu

volitelné kurzy

 • Preterapie 
 • Rozhodování s podporou 
 • Zapojení rodinných příslušníků do PCC
 • Podpora adaptace při přechodu do instituce 
 • Techniky grafické facilitace 1 
 • Techniky grafické facilitace 2 
 • Zavádění PCC do organizace 

 

Celková hodinová dotace vzdělávacího programu: 80 hodin.

Zaujaly Vás naše dlouhodobé programy? Stáhněte si naši brožuru a přečtěte si více o průběhu studia, jeho formách, smyslu a účelu. Nebo se podívejte na aktuální nabídku programů.

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím