Mindfulness

Mezi podnětem a reakcí je prostor ke svobodě volby, mindfulness umožňuje tento prostor rozšířit a využít.

Co je to mindfulness?

Mindfulness, česky všímavost nebo plné uvědomění, je schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, bez hodnocení, posuzování nebo očekávání. Je komplexní duševní schopností či vlastností, kterou je možné dále kultivovat. V současné době je jedním z nejvíce se rozvíjejících konceptů v oblasti osobního a profesního rozvoje.

Opakem všímavosti je nevšímavost. Nevšímavého člověka řídí autopilot, je roztržitý, nepřítomný, impulzivní. Všímavý člověk je pilotem svého života, soustředěný, pozorný, dělá uvědomělá rozhodnutí. Všímavost je podkladem pro správné využití všech duševních schopností. Rozvoj všímavosti přispívá ke zlepšení schopnosti zvládat stres, zvládat emoce, zvládat komunikaci, zlepšuje pozornost, zmenšuje počet chyb a chybných rozhodnutí, rozvíjí empatii a soucit. V neposlední řadě všímavost přispívá k celkové životní pohodě, k psychickému i tělesnému zdraví.


Definice mindfulness

„Schopnost záměrně věnovat pozornost tomu, co se děje v přítomném okamžiku, a to bez posuzování, hodnocení a očekávání.“ (Kabat-Zinn, 1990)


„Uvědomění si přítomných prožitků s postojem přijetí.“ (Germer, Siegel, & Fulton, 2013)


„Je to zvláštní stav mysli či metakognitivní pozornosti, v němž prožíváme myšlenky, emoce a jednání z pohledu pozorovatele.“ (Jedzokova, 2016)


„Všímavost (mindfulness) navozuje v lidském mozku stav vnitřního naladění, kdy spolu jednotlivá mozková centra spolupracují optimálním způsobem. Trénink všímavosti je vzdělávání vlastní mysli.“ (Siegel, 2014)

Jak mindfulness funguje?

Díky plnému uvědomění bez hodnocení člověk získá pravdivější pohled na sebe, druhé lidi i okolní svět. To mu umožní lepší nadhled, vhled a zároveň odstup od situace. Díky tomu lépe rozumí souvislostem, může efektivněji reagovat a rozhodovat se. Plné uvědomění zároveň pomáhá snižovat stres, zvládat emoce a utrpení a zlepšuje porozumění druhým lidem.

Kurzy mindfulness

Kurzy akreditované u MPSV pro oblast sociálních služeb


Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 1 – jednodenní kurz v rozsahu 8 hodin

Kurz seznamuje s technikami  mindfulness  a s možnostmi jejího využití ke zvládání stresu a emocí u pomáhajících pracovníků, při vlastní duševní hygieně, rozvoji schopnosti zvládat emoce a jako prevenci vyhoření.

Mindfulness ke zvládání stresu a emocí 2 – dvoudenní kurz v rozsahu 16 hodin

Navazující kurz seznamuje s dalšími technikami mindfulness a prohlubuje možnosti použití technik mindfulness ke zvládání stresu a emocí.

aktuální kurzy

Na všímavosti založený trénink pomáhajících kompetencí v rozsahu 32 hodin rozložených do 8 týdnů

Unikátní tréninkový program propojuje techniky mindfulness s přístupem zaměřeným na člověka C.R. Rogerse a tělesně zakotveným prožíváním E. Gendlina. Zaměřuje se na posílení základních kompetencí pomáhajících pracovníků, které jsou jednak základem péče o sebe a zvládání pracovního stresu, pomáhají při zvládání vlastních emocí a zatěžujících myšlenek, a taktéž jsou podkladem pro práci ve vztahu, rozvíjejí vztahové podmínky definované C. R. Rogersem, kongruence - opravdovost, bezpodmínečné přijetí, empatii a také soucit.

aktuální kurzy

 

Kurzy pro manažery a zaměstnance


Mindful leadership 1 v rozsahu 16 hodin rozložených do čtyř týdnů 

Kurz propojuje trénink technik mindfulness s leadershipem. Všímavý lídr je pilotem svého života, soustředěný, pozorný, dělá uvědomělá rozhodnutí. Všímavý lídr zlepšuje spokojenost i výkonnost zaměstnanců. V tréninkovém programu se naučíte rozvíjet svou všímavost, přecházet z režimu autopilota do režimu pilota. Zjistíte, jak můžete všímavost využít ke zlepšení pozornosti, soustředění, uvědomění, empatie, schopnosti zvládat stres a emoce. Zlepšíte schopnost vyhodnocovat situace, efektivně se rozhodovat a plánovat.

Mindful leadership 2 v rozsahu 16 hodin rozložených do čtyř týdnů

Navazující kurz se zaměřuje na pokročilejší techniky mindfulness a jejich využití v roli lídra. Účastníci si prohloubí své schopnosti pozornosti, soustředění, uvědomění, empatie, schopnosti zvládat stres a emoce

aktuální kurzy

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím