Jak na rekvalifikaci

Rekvalifikace je nedílnou součástí výkonu profese pracovníka v sociálních službách. Zákon však umožňuje podmínku absolvování kvalifikačního kurzu splnit ve lhůtě až 18 měsíců ode dne nástupu zaměstnance do zaměstnání. Toto dává prostor zaměstnancům nastoupit do zaměstnání ihned a kvalifikaci si doplnit v zákonem stanovené lhůtě. Ale jak na to? Jaké jsou možnosti rekvalifikace a na co si dávat pozor?

Úřad práce nabízí všem evidovaným osobám možnost rekvalifikace zdarma nebo alespoň úhradu nákladů spojených s realizací rekvalifikačního kurzu (kurzovné). Musím být tedy nezaměstnaný, abych této možnosti mohl využít? Rozhodně ne. V evidenci úřadu práce jsou jednak uchazeči o zaměstnání (nezaměstnaní) a tzv. zájemci o zaměstnání. Zájemcem o zaměstnání je osoba, která má zájem o zprostředkování zaměstnání a za tím účelem požádá o zařazení do evidence zájemců o zaměstnání kterýkoliv úřad práce na území České republiky. Zájemce o zaměstnání může bez omezení pracovat a být stále zaměstnán.

Jako zájemce o zaměstnání máte možnost zůstat zaměstnán a zároveň získat potřebnou kvalifikaci zcela zdarma a to jednoduše, prostřednictvím zvolené rekvalifikace.
 

Co je k tomu potřeba?

 •  být v evidenci úřadu práce jako uchazeč nebo zájemce o zaměstnání
 •  zvolit si druh pracovní činnosti, pro kterou se chcete rekvalifikovat
 •  zvolit si rekvalifikační zařízení, které má rekvalifikaci provést
 •  na příslušném ÚP vyplnit a předat formulář

 

Na co si musíte dát pozor?

 • žádat o zvolenou rekvalifikaci je třeba alespoň 30 dnů před termínem zahájení kurzu, aby bylo možné požadavek Úřadem práce posoudit
 • vynaložená finanční částka na zvolenou rekvalifikaci nesmí v období 3 let přesáhnout celkovou částku 50 000 Kč
 • je plně na zvážení Úřadu práce, zda rekvalifikaci uhradí
 • úhrada nákladů je podmíněna úspěšným absolvování rekvalifikačního kurzu
 • hrazeno je pouze kurzovné ostatní náklady spojené s rekvalifikací nejsou propláceny, stejně tak nevzniká zájemci nárok na podporu při rekvalifikaci

 

Další možností získání kvalifikace při současném zaměstnání je tzv. zaměstnanecká rekvalifikace. Zde do procesu vstupuje zaměstnavatel, který je oprávněn žádat úřad práce o úhradu nákladů spojených s rekvalifikací zaměstnanců. Při schvalování žádosti je přihlédnuto k postavení zaměstnavatele na trhu práce a k míře ohrožení zaměstnanců ztrátou zaměstnání v případě nerealizace rekvalifikace. Tento druh rekvalifikace dává možnost zaměstnavatelům podat žádost za více zaměstnanců naráz a zároveň tak získat prostředky pro nutnou rekvalifikaci svých zaměstnanců.

 

Na co si dát pozor při podání žádosti o zaměstnaneckou rekvalifikaci?

 • ÚP hradí pouze kurzovné nikoliv mzdy zaměstnanců v době rekvalifikace
 • úhrada nákladů se nevztahuje na vzdělávání, které je zaměstnavatel povinen svým zaměstnancům ze zákona poskytovat
 • žádost na příslušné pracoviště ÚP je třeba podávat s dostatečným předstihem a před zahájením kurzu
 • náklady na rekvalifikační kurz jsou hrazeny jen v případě úspěšného absolvování
 
 
Máte zájem o rekvalifikaci? Neváhejte nás kontaktovat, poradíme Vám jak na to!

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím