Age management

Age management!?

Age management je koncepční personální strategie, která zohledňuje všechny věkové kategorie zaměstnanců a jejich specifické potřeby na pracovišti. Efektivně využívá potenciálu zaměstnanců dané věkové kategorie, podporuje jejich produktivitu práce a předávání know-how ve firmě.
Pečuje o zaměstnance. Stmeluje pracovní týmy napříč generacemi. Přizpůsobuje práci, pozice a strukturu pozic potřebám zaměstnanců s ohledem na měnící se věk zaměstnance i na měnící se technologie výroby a služeb.

Přínosy Age managementu:

  • Motivovaní a spokojení zaměstnanci
  • Zvýšení produktivity práce
  • Snížení fluktuace a nákladů
  • Posílení kompetencí zaměstnanců a podpora jejich pracovní schopnosti
  • Posílení dobrého jména organizace

Jak zavést Age management ve vaší organizaci?

Využijte dotačních možností v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva 79: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu.


Jste oprávněným žadatelem v této výzvě?

Nestátní neziskové organizace s délkou existence min. 1 rok:

  • Spolky
  • Obecně prospěšné společnosti
  • Ústavy
  • Právnické osoby evidované dle zákona o církvích a náboženských poskytujícíc společnostech
  • Nadace a nadační fondy

Co lze z dotace financovat?

  • Age management audit
  • Rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých věkových skupin zaměstnanců
  • Vzdělávací aktivity zaměřené na oblast Age managementu a jeho zavádění do organizace
  • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a posílení jejich kompetencí
  • Aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj zaměstnanců, prevenci stresu a syndromu vyhoření
  • Poradenství
  • Cestovné, ubytování a úhradu mezd vzdělávaných zaměstnanců
  • Nájem učeben
  • Režijní náklady
 
Výše dotace pro nestání neziskové organizace – financování v rámci de-minimis a 0% spolufinancování
 
Min. výše projektu: 750 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 
Termín odevzdání projektu: 29. 3. 2018
 
Maximální délka projektu: 36 měsíců, nejpozději do 31. 12. 2021
 

Co nabízíme?

  • Profesionální zpracování projektu včetně povinné přílohy age auditu certifikovanými auditory
  • Nastavení obsahu projektu dle výstupů age auditu a dle potřeb Vaší organizace

Kontakt

Michal Šalplachta DiS., 774 755 663, salplachta@marlin.eu

Vendula Janská, 773 300 086, janska@marlin.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím