Age management

Age management!?

Age management je koncepční personální strategie, která zohledňuje všechny věkové kategorie zaměstnanců a jejich specifické potřeby na pracovišti. Efektivně využívá potenciálu zaměstnanců dané věkové kategorie, podporuje jejich produktivitu práce a předávání know-how ve firmě.
Pečuje o zaměstnance. Stmeluje pracovní týmy napříč generacemi. Přizpůsobuje práci, pozice a strukturu pozic potřebám zaměstnanců s ohledem na měnící se věk zaměstnance i na měnící se technologie výroby a služeb.

Přínosy Age managementu:

 • Motivovaní a spokojení zaměstnanci
 • Zvýšení produktivity práce
 • Snížení fluktuace a nákladů
 • Posílení kompetencí zaměstnanců a podpora jejich pracovní schopnosti
 • Posílení dobrého jména organizace

Jak zavést Age management ve vaší organizaci?

Využijte dotačních možností v rámci Operačního programu Zaměstnanost, výzva 79: Age management – chytrá změna v řízení, příležitost k růstu.


Jste oprávněným žadatelem v této výzvě?

Nestátní neziskové organizace s délkou existence min. 1 rok:

 • Spolky
 • Obecně prospěšné společnosti
 • Ústavy
 • Právnické osoby evidované dle zákona o církvích a náboženských poskytujícíc společnostech
 • Nadace a nadační fondy

Co lze z dotace financovat?

 • Age management audit
 • Rozvoj personálních strategií s ohledem na potřeby jednotlivých věkových skupin zaměstnanců
 • Vzdělávací aktivity zaměřené na oblast Age managementu a jeho zavádění do organizace
 • Vzdělávání a rozvoj zaměstnanců a posílení jejich kompetencí
 • Aktivity zaměřené na osobnostní rozvoj zaměstnanců, prevenci stresu a syndromu vyhoření
 • Poradenství
 • Cestovné, ubytování a úhradu mezd vzdělávaných zaměstnanců
 • Nájem učeben
 • Režijní náklady
 
Výše dotace pro nestání neziskové organizace – financování v rámci de-minimis a 0% spolufinancování
 
Min. výše projektu: 750 tis. Kč, max. 5 mil. Kč
 
Termín odevzdání projektu: 29. 3. 2018
 
Maximální délka projektu: 36 měsíců, nejpozději do 31. 12. 2021
 

Co nabízíme?

 • Profesionální zpracování projektu včetně povinné přílohy age auditu certifikovanými auditory
 • Nastavení obsahu projektu dle výstupů age auditu a dle potřeb Vaší organizace

Kontakt

Michal Šalplachta DiS., 774 755 663, salplachta@marlin.eu

Vendula Janská, 773 300 086, janska@marlin.eu

Při poskytování služeb nám pomáhají soubory cookies. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s našim používáním souborů cookies. Souhlasím