Vzdělávání v sociální oblasti

 

,,Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ 

                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Uvědomujeme si důležitost systematického vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. Vzdělávání v této oblasti musí být celoživotním procesem získávání teoretických vědomostí a praktických dovedností. Víme, že sociální práce se jako odborná disciplina neustále vyvíjí a to na základě potřeb konkrétních cílových skupin (jednotlivců, rodin, skupin, komunit a společnosti). Vyvíjejí se její formy i metody. Vznikají nové typy sociálních služeb a sociálních činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Proto nabízíme ucelený, ale stále flexibilní systém vzdělávání v sociální oblasti - školících akcí, akreditovaných vzdělávacích programů dalšího vzdělávání (sociální semináře) a rekvalifikačních kurzů (kurzy v sociálních službách), které dopomohou jednotlivým pracovníkům k upevnění a doplnění odborné kvalifikace. Reagujeme nabídkou na aktuální potřeby pracovníků v pomáhajících profesích.

V závislosti na možnostech pracovního uplatnění v zahraničí doplňujeme naše vzdělávací programy o evropský formát vzdělávání ukončený mezinárodní zkouškou. Možnost získat Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate) v průběhu odborného kvalifikačního kurzu, zvyšuje uplatnitelnost pracovníků v sociálních službách nejen na úrovni České Republiky, ale napříč Evropou.

 

Novinky

22.9.2017

Pardubice - Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách

 Otevíráme rekvalifikační kurz 8.11.-20.12.2017 v Pardubicích!!

Přihlašovat se můžete na www.marlin.eu

» Více

24.8.2017

Základní kurz Bazální stimulace - novinka!!

Termín kurzu 16. - 17.11.2017.

» Více

4.8.2017

Nové akreditované kurzy září-prosinec 2017

Máte možnost se přihlašovat na nově vypsané akreditované kurzy v sociální oblasti na období září-prosinec 2017!!!

Přihlašovat se můžete na našich webových stránkách www.marlin.eu na sociálních seminářích.

» Více

Archív novinek

Kontaktní formulář