Vzdělávání v sociální oblasti

 

,,Vzdělání je schopnost porozumět druhým.“ 

                                                                              Johann Wolfgang von Goethe

 

Uvědomujeme si důležitost systematického vzdělávání pracovníků v pomáhajících profesích. Vzdělávání v této oblasti musí být celoživotním procesem získávání teoretických vědomostí a praktických dovedností. Víme, že sociální práce se jako odborná disciplina neustále vyvíjí a to na základě potřeb konkrétních cílových skupin (jednotlivců, rodin, skupin, komunit a společnosti). Vyvíjejí se její formy i metody. Vznikají nové typy sociálních služeb a sociálních činností, které vycházejí z nových teoretických poznatků. Proto nabízíme ucelený, ale stále flexibilní systém vzdělávání v sociální oblasti - školících akcí, akreditovaných vzdělávacích programů dalšího vzdělávání (sociální semináře) a rekvalifikačních kurzů (kurzy v sociálních službách), které dopomohou jednotlivým pracovníkům k upevnění a doplnění odborné kvalifikace. Reagujeme nabídkou na aktuální potřeby pracovníků v pomáhajících profesích.

V závislosti na možnostech pracovního uplatnění v zahraničí doplňujeme naše vzdělávací programy o evropský formát vzdělávání ukončený mezinárodní zkouškou. Možnost získat Evropský certifikát v sociálních službách (European Care Certificate) v průběhu odborného kvalifikačního kurzu, zvyšuje uplatnitelnost pracovníků v sociálních službách nejen na úrovni České Republiky, ale napříč Evropou.

 

Novinky

5.8.2017

ECC zkouška pro absolventy kurzu Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)

Termín zkoušky 19.9.2017.
Zkouška je určena pro všechny pomáhající pracovníky v sociálních službách, kteří úspěšně absolvovali akreditovaný vzdělávací kurz pod názvem Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách) v posledním uplynulém roce.

» Více

5.8.2017

ECC zkouška

 V termínu 19.9.2017 se můžete přihlašovat na zkoušku ECC.

Zkouška Evropského certifikátu v sociální péči testuje základní znalosti kandidáta v oblastech uvedených v BESCLO (do těchto osmi oblastí je rozdělen i test).

Je určena pro všechny pomáhající pracovníky v sociálních službách.

» Více

5.8.2017

Evropský certifikát v sociálních službách - ECC (náplň evropských vědomostních cílů v sociálních službách)

Můžete se přihlásit na vypsaný termín 11.-13.9.2017!!!!

Kurz je určen pro pracovníky v sociálních službách.

 

» Více

4.8.2017

Nové akreditované kurzy září-prosinec 2017

Máte možnost se přihlašovat na nově vypsané akreditované kurzy v sociální oblasti na období září-prosinec 2017!!!

Přihlašovat se můžete na našich webových stránkách www.marlin.eu na sociálních seminářích.

» Více

Archív novinek

Kontaktní formulář